Výsledky vyhľadávania pre želanie

KIEŽ naliehavé želanie
PIUM DESIDERIUM nesplniteľné zbožné želanie
PIUMDESIDERIUM nesplniteľné zbožné želanie
POUR FÉLICITER k blahoželaniu, miesto na blahoželanie, skr. P.F.
TÚŽBA želanie
UTÓPIA neuskutočniteľné želanie alebo zámer, neuskutočniteľná predstava, umelecký druh fantastickej literatúry
VINŠ gratulácia, želanie, blahoželanie (hovor.)
VOTO želanie, po španielsky
ŽELACÍ ktorý vyjadruje želanie
ŽIVIO želanie