Výsledky vyhľadávania pre železná ruda

AMARANTIT železná ruda
HEMATIT železná ruda
HNEDEĽ hnedá železná ruda
CHAMOSIT vodnatý hlinitokremičitan železnatohorečnatý, železná ruda, nerast
KRVEĽ železná ruda
LIMONIT vodnatý kysličník železa, málo výdatná železná ruda, hnedeľ
LIMONIT železná ruda, hnedeľ, oxid železitý
MARTIT odroda hematitu - minerál, veľmi kvalitná železná ruda
PYRIT sírna železná ruda
SIDERIT železná ruda