Výsledky vyhľadávania pre ženské meno Ira

ALWARA gótske ženské meno (Elvíra)
ANIS iránske ženské meno
BLAGOMIRA srbské ženské meno (Blahomíra)
BOGOMIRA bulharské ženské meno (Bohumíra)
BRANIMIRA chorvátske ženské meno (Branimíra)
DALMÍRA české ženské meno (Dalimíra)
DOBROMIRA ruské ženské meno (Dobromíra)
DRAGOMIRA srbské ženské meno (Drahomíra)
DROGOMIRA poľské ženské meno (Drahomíra)
ELMIRA španielske ženské meno (Elvíra)