Výsledky vyhľadávania pre ženské meno kla

CLAIRE francúzske ženské meno (Klára)
CLAUDE francúzske ženské meno (Klaudia)
FIOKLA ruské ženské meno (Tekla)
KLARA cudzie ženské meno (Klára)
KLARISSA cudzie ženské meno (Klarisa)
KLARISSZA maďarské ženské meno (Klarisa)
KLAVDIJA ruské ženské meno (Klaudia)
KLOTHILDE nemecké ženské meno (Klotikla)
THÉCLE francúzske ženské meno (Tekla)
THEOKLEIA grécke ženské meno (Tekla)