Výsledky vyhľadávania pre ženský rod

POGROM násilná akcia proti niektorým skupinám obyvateľstva z národnostných, náboženských, rasových a iných dôvodov, krvavé masové prenasledovanie, vraždenie
SEBERÍNI slovenský kňaz, evanjelický farár v Banskej Štiavnici, národovec, náboženský spisovateľ a pedagóg, tiež Seberini (Ján, 1780-1857)
YAMA v indických náboženských predstavách prvorodený človek