Výsledky vyhľadávania pre ži madarsky

ANGYAL maďarský historik žijúci na Slovensku (Béla, *1958)
ASÍT zívať, po maďarsky
BALASSA maďarský historik a publicista žijúci na Slovensku (Zoltán, *1949)
BÍRÓ maďarský vynálezca židovského pôvodu, preslávil sa ako vynálezca guličkového pera (László, 1899-1985)
BLÁTHY maďarský šachista a inžinier (Ottó Titusz, 1860-1939)
BREYER Maďarský šachista židovského pôvodu (Gyula, 1893-1921)
EGRI maďarský spisovateľ tvoriaci na Slovensku, zaslúžilý umelec, dramatik (Viktor, 1898-1982)
ÉL žiť, po maďarsky
ÉR žila, po maďarsky
ERDÖS maďarský matematik židovského pôvodu (Paul, 1913-1996)
ERES žilnatý, po maďarsky
ESTERHÁZY maďarský politik, významný politický činiteľ maďarskej menšiny v Česko-Slovensku, tiež Esterházi (János, 1901-1957)
FÁBRY maďarský intelektuál, spisovateľ, literárny kritik žijúci na Slovensku (Zoltán, 1897-1970)
FLEISCHMANN maďarský šachista židovského pôvodu, i Forgács (Leó, 1881-1930)
FORGÁCS maďarský šachista židovského pôvodu, i Fleischmann (Leó, 1881-1930)
GEREBEN maďarský/švajčiarsky šachista židovského pôvodu (Ernő, 1907-1988)
GUNSBERG britský (anglický) a maďarský šachista židovského pôvodu (Isidor, 1854-1930)
GYÖNGYÖR maďarský historik žijúci na Slovensku (József, 1920-2003)
HORVÁTH maďarský fyzik a filozof (Ján Krstiteľ, 1732-1800)
CHAROUSEK maďarský šachista židovského pôvodu narodený v Česku (Rudolf, 1873-1900)
IPAR živnosť, remeslo, po maďarsky
JANCSÓ maďarský režisér (Miklós, *1921)
KANDÓ maďarský inžinier a vynálezca (Kálmán, 1839-1931)
KÁROLYI bývalý maďarský prezident
KELETI maďarský režisér