Výsledky vyhľadávania pre žiak,

ADEPT žiak, začiatočník vedného alebo iného odboru
ANTISTÉNES starogrécky filozof, Sokratov žiak, zakladateľ kynickej školy (445/444-368/360 pred Kr.)
ARISTIPPOS starogrécky filozof, Protagorov a Sokratov žiak, zakladateľ kyrénskej školy (asi 435-355 pred Kr.)
BRACKET držiak, po anglicky
DRŽÁK držiak, po česky
DŽP dieťa, žiak, poslucháč (skr.)
ELÉV žiak, odchovanec, čakateľ, chovanec učilišťa, začiatočník
HALTER držiak, po nemecky
HATIŽÁK ruksak (slang.) (aj hatižiak, hatižak, hátižák)
HOLDER držiak, po anglicky