Výsledky vyhľadávania pre žialiť, smútiť (kniž.)

ŽALOSTIŤ žialiť, smútiť, nariekať, bedákať (kniž.)