Výsledky vyhľadávania pre žiarl

EIFERN žiarliť, po nemecky
REVNÍ žiarlivo niečo sleduje (bás.)
REVNILA žiarlivo sledovala
REVNIVO žiarlivo (kniž.)
ŽÁRLIT žiarliť po česky