Výsledky vyhľadávania pre židovský kráľ

AMASA starožidovský vojvodca kráľa Dávida, Dávidov vojvodca a bratranec
ASA starožidovský judejský kráľ, judský kráľ z Azy
HERODES starožidovský kráľ
JEHU starožidovský kráľ
ŠALAMÚN starožidovský kráľ