Výsledky vyhľadávania pre židovský naz

ANNÁŠ židovský veľkňaz
ÁRON Mojžišov brat, prvý židovský veľkňaz, biblická osoba
EFOD kňazské rúcho, odznak úradu a hodnosti kňaza, šat židovských kňazov
FLAVIUS židovský kňaz, učenec a historik (Iosephus, 37/38-100)
ONIAS židovský veľkňaz
RABÍN židovský kňaz