Výsledky vyhľadávania pre žiju

ABUBACER arabský lekár, matematik, filozof a básnik žijúci v Španielsku, aj Ibn Tufajl (okolo 1100-1185)
ABYSÁLNY hlbinný, žijúci vo veľkých hĺbkach, hlbokomorský, hlbokovodný
ACIDOFILNÝ kyslomilný, žijúci v kyslom prostredí
AGUTI juhoamerický hlodavec, paka, druh hlodavca, žijúceho v Amerike
AJMARÁ indiánsky kmeň žijúci v Bolívii
AKVATICKÝ žijúci vo vode, vodný
ALMA MATER žijúca matka, matka živiteľka, označenie univerzity v stredoveku
AMIROVCI moslimská dynastia žijúca vo Valencii v rokoch 1021 - 1085
AMISH názov protestantskej skupiny žijúcej od 18. stor. v USA
ANAERÓB organizmus žijúci bez kyslíka