Výsledky vyhľadávania pre žive organizmy

AUTOREGULÁCIA spôsob, akým si živé organizmy riadia svoje základné životné procesy, schopnosť technického zariadenia automaticky prispôsobiť činnosť prístrojov zmenám podmienok
EKOTOXICITA pôsobenie toxických látok na živé organizmy
EKOTOXIKOLÓGIA výskum pôsobenia exhalátov na živé organizmy
IMINENTNÝ bezprostredne nasledujúci, hroziaci škodlivé látky vo vzduchu pôsobiace negatívne na živé organizmy
MAGNETOBIOLÓGIA náuka o vplyvoch magnetického poľa na živé organizmy
METEOROPATIA negatívny vplyv zmien počasia a podnebia na živé organizmy
MIKROFAUNA v pôde žijúce živé organizmy veľkosti do 0,1 mm
RÁDIOBIOLÓGIA výskum účinkov ionizujúceho žiarenia na živé organizmy