Výsledky vyhľadávania pre živnost

CRAFT živnosť, po anglicky
ERWERB živnosť, po nemecky
IPAR živnosť, remeslo, po maďarsky
KALORICKÁ HODNOTA POTRAVÍN výživnosť potravín vyjadrená v kalóriách
KONCESIA ústupok, povolenie, najmä úradné, úradný súhlas s prevádzkovaním činnosti, napr. živnostenskej, alebo špeciálneho zariadenia, napr. rozhlasového alebo televízneho vysielania, v medzinárodnom práve odstúpenie od niektorých výsostných práv krajiny v prospec
NUDA dlhá chvíla, nezáživnosť
nezávislá živnosť
SŽK Slovenská živnostenská komora (skr.)
TRADE živnosť, po anglicky
ŽL živnostenský list (skr.)