Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre živočíšny

ALBUMÍN vo vode rozpustná bielkovina tkanív živočíšnych a niektorých rastlinných organizmov
AMFIBIONT rastlinný alebo živočíšny obojživelný organizmus
ANIMÁLNY zvierací, živočíšny
ASSAMAR rozkladný produkt pri zohrievaní rastlinných alebo živočíšnych látok
BETAÍN dusíkatá látka nachádzajúca sa v rastlinných aj živočíšnych organizmoch
BETAÍN dusíkatá látka v rastlinných i živočíšnych organizmoch
BIOGEOGRAFIA veda o geografickom rozšírení živočíšnych a rastlinných spoločenstiev, flóry a fauny
BIOPLYN kalový plyn, plynné splodiny vznikajúce pri vyhnívaní kalu, zmes plynov vznikajúca pri biologických procesoch, napr. prebiehajúcich v živočíšnych odpadoch a pod.
BIOTA rastlinný a živočíšny život určitej oblasti
EKOTÓN hraničná časť medzi dvomi biocenózami, napr. okraj lesa, prechodné pásmo medzi rastlinnými alebo živočíšnymi spoločenstvami