Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre živočíchov

AFINITA výskyt dvoch alebo viacerých druhov živočíchov bez vzájomného ovplyvňovania sa
AFINITA výskyt niekoľkých druhov živočíchov na jednom mieste bez ovplyvňovania sa
AGONISTICKĚ SPRÁVANIE správanie sa živočíchov rovnakého druhu v krízových alebo konfliktných situáciách
AKINÉZA nehybnosť živočíchov pri hroziacom nebezpečí, neschopnosť pohybovať končatinami
AKVARISTIKA chov a pestovanie vodných živočíchov a rastlín v akváriach
AKVARISTIKA odbor zaoberajúci sa skúmaním života rýb a iných vodných živočíchov a vodných rastlín
AKVÁRIUM umelá vodná nádrž alebo nádoba na chov vodných živočíchov
ALBIKÁCIA neschopnosť rastlín vytvárať chlorofyl, zbelenie pokrývky tela živočíchov v polárnych oblastiach
ALGA plávajúce komplexy morských rias, drobných živočíchov a rastlín
ALIANCIA spojenectvo, spolčenie sa, príležitostné a dočasné združovanie rôznych druhov živočíchov