Výsledky vyhľadávania pre živo hud

AFFETTUOSO náruživo, s citom - v hudbe (hud.)
AFFETUOSO náruživo, s citom (hud.)
AGILE svižne, ľahko, živo (hud.)
AGILE živo, ľahko, dynamicky (hud.)
ALBRECHT slovenský estetik, muzikológ, hudobník - violista, organizátor kultúrneho života, hudobný pedagóg a prekladateľ (Ján, 1919-1996)
ALLEGRO v hudbe: živo, rýchlo, temperamentne, skladba v tomto tempe
ANIMATO AGILE živo v hudbe
ANIMATO oduševnene, oživene, živo, rušno (hud.)
ANIMATO v hudbe živo, oživene
APPASSIONATO náruživo (hud.)