Výsledky vyhľadávania pre život biol na 4 písmená

FÁZA úsek životného cyklu pohlavne sa rozmnožujúcich organizmov (biol.)