Výsledky vyhľadávania pre žuť expr

GALIBA mrzutosť (expr.)
KAKABUS mrzutý, nevľúdny človek (expr.)
MRZÚK mrzutec (expr.)
MRZÚTI mrzutí šudia (expr.)
OBIDA mrzutosť (expr.)
OBIDNO mrzuto (expr.)
OŠTARA nepríjemnosť, ťažkosť, opletačka, mrzutosť (expr.)
ŽVIAKAŤ žuť, žuvať (expr.)