Výsledky vyhľadávania pre . Tak je

DANA Slnkobohyňa. Jej spojitosť so slnkom je v jej zjave (zlaté vlasy, biele telo) a takisto v jazdí na zlatom vozíku (častá metafora slnka u Slovanov)
DVT deveťák, dozorný vojenského telesa (voj. skr.)
FUGU jedovatá ryba z čeľade štvorzubcovitých, väčšina obsahuje silné dávky tetrodotoxínu – jedu (hlavne v pečeni, pohlavných orgánoch a koži), ktorý blokuje prenos nervových impulzov, a tak dochádza k ochrnutiu svalových oblastí.
HABITUS súbor takých vonkajších znakov rastlín, ktorý je podmienený prispôsobovaním sa prostrediu a dedičnými vlohami (bot.)
HÉRODOT taktiež Hérodotos, Hérodotus, Herodot - grécky historik a filozof dejín, otec dejepisu (okolo 484-430 pred Kr.)
HOMOMORFIZMUS vzťah medzi dvomi systémami, medzi ktorými existuje také zobrazenie, že každému prvku prvého systému možno priradiť práve jeden prvok druhého systému (log.)
ITA EST súhlasí, tak je (kniž.)
KABELÁŽ súhrn činností spojených s vytyčovaním trasy káblov, ich uložením atď., súhrn takto uložených káblov
LIBERUM VETO voľné zakazujem, v Poľsku v 17. a 18. storočí právo členov šľachtického snemu hlasovať proti návrhu a zmariť tak hoci jediným hlasom prijatie aj väčšinového uznesenia, slobodné veto, námietka, ktorú nie je treba zdôvodňovať
VOLÁRNY taký, ktorý je obrátený smerom k dlani (anatom.)