Výsledky vyhľadávania pre . kn

A DATO od udaného dňa (kniž.), odo dňa vydania alebo vystavenia, napr. účtu
Á JOUR [ažúr] načas, nemeškať, neoneskorovať sa (kniž.)
À LA na spôsob (kniž., zastar., z francúzštiny)
A LIMINE od začiatku (kniž.)
AB OVO od začiatku (kniž.)
ABANDON zrieknutie sa vlastníckeho práva za poskytnutú náhradu , vzdanie sa nárokov, vlastníckeho práva, poistnej veci alebo náhrady, zrieknutie sa vlastníckeho práva za náhradu (práv.)
ABAŽÚR tienidlo lampy, tienidlo na lampu (kniž., zast.)
ABIATAR syn Achimelechov, syn kňaza Achimelecha (bibl.)
ABIATAR veľkňaz (bibl.)
ABLAST zaniknutie orgánu (bot.)