Výsledky vyhľadávania pre 100

ABUBACER arabský lekár, matematik, filozof a básnik žijúci v Španielsku, aj Ibn Tufajl (okolo 1100-1185)
AETIOS grécky doxograf, autor zbierky filozofických názorov, Aetios z Antiochie (okolo 100 po Kr.)
ÁR jednotka plošnej miery, plošná miera (100m2), stotina hektára
ASTENOSFÉRA zemská vrstva so zníženou viskozitou ležiaca pod litosférou v hĺbke 50 – 100 km
BEČKA stará česká jednotka objemu, približne 70 až 100 litrov
BOTTA stará talianská jednotka objemu pre kvapaliny približne 500 litrov až 1.100 litrov
BOTTA stará talianská jednotka objemu pre kvapaliny, približne 500 litrov až 1100 litrov
C 100 (rím.)
C rímska číslica 100 z latinského slova centum
C rímskych 100