Výsledky vyhľadávania pre 100m2

ÁR jednotka plošnej miery, plošná miera (100 m², 100m2), stotina hektára