Výsledky vyhľadávania pre 14 rimsky

CATO rímsky rečník, mravokárca, spisovateľ a politik (Marcus Porcius, 234-149 pred Kr.)
CIL rímskych 149, v Ríme 149, 149 rímskymi číslicami
CXLIX 149 rímskymi číslicami
MCD 1400 rímskymi číslicami
MCIL 1149 rímskymi číslicami
XIV 14 rímskymi číslicami