Výsledky vyhľadávania pre 1500

CELLINI taliansky sochár, zlatotepec a medailér (Benvenuto, 1500-1571)
DIAZ portugalský moreplavec a objaviteľ (Bartolomeo, asi 1450-1500)
DOBÓ uhorský šľachtic (Ištván, 1500-1572)
EHINGER nemecký conquistador (Ambrosius, 1500-1533)
GOTIKA európsky umelecký a stavebný sloh neskorého stredoveku (1250- 1500) charakteristický lomenými oblúkmi klenieb a okien
INKUNÁBULA tlač spred roku 1500
MANZOLLI taliansky spisovateľ - básnik a filozof (Pier Angelo, 1500/1503-1543)
MD 1500 rímskymi číslicami (rímske číslo)
MD rímskych 1500
PEPLOPAUZA horná hranica vrstvy atmosféry do výšky 1500 – 2000 metrov, v ktorej sa často vyskytuje inverzia teploty vzduchu