Výsledky vyhľadávania pre 1500 M

CELLINI taliansky sochár, zlatotepec a medailér (Benvenuto, 1500-1571)
DIAZ portugalský moreplavec a objaviteľ (Bartolomeo, asi 1450-1500)
EHINGER nemecký conquistador (Ambrosius, 1500-1533)
GOTIKA európsky umelecký a stavebný sloh neskorého stredoveku (1250- 1500) charakteristický lomenými oblúkmi klenieb a okien
MD 1500 rímskymi číslicami (rímske číslo)
MD rímskych 1500
PEPLOPAUZA horná hranica vrstvy atmosféry do výšky 1500 – 2000 metrov, v ktorej sa často vyskytuje inverzia teploty vzduchu
TERMOSFÉRA vrstva zemskej atmosféry od 80 do 450 km nad Zemou, kde teplota vzduchu s výškou stúpa až do 1500 stupňov Celzia, ďalej zostáva rovnaká
VÉDY súbor ústne tradovaných staroindických literárnych pamiatok. (indické, sanskrtom písané texty, pochádzajúce asi z doby 1500 - 1200 pred Kristom)