Výsledky vyhľadávania pre 2. prezident usa

CLEVELAND americký politik, 22. a 24. prezident USA (Grover, 1837 – 1908)
CLINTON 42. prezident USA, americký politik (Bill, *1946)
ROOSEVELT americký politik, 32. prezident USA (Franklin Delano, 1882-1945)