Výsledky vyhľadávania pre 5 cast

ALBINOV mestská časť Sečoviec, do 50. rokov 20. storočia samostatná obec
BETLEN sedmohradské knieža a vodca protihabsburského povstania v Kráľovskom Uhorsku na území dnešného Slovenska jeho ozbrojené vystúpenie bolo sčasti súčasťou tridsaťročnej vojny viedol aktívnu protestantsky orientovanú zahraničnú politiku (Gabriel 1580-1629)
BUTYLKA hrnčiarska alebo častejšie kameninová nádobka valcovitého, zriedkavejšie kónického tvaru s úzkym nízkym hrdlom a malým uškom, nasadeným na hornú časť korpusu, s obsahom zvyčajne 5-10 dcl
ČULEN slovenský politik a štátnik, aktívny účastník boja proti fašizmu, poslanec Slovenskej nár. rady (Marek, 1887-1957)
DOHNÁNY slovenský spisovateľ (básnik), redaktor, polyglot, historik, účastník dobrovoľníckych výprav, štúrovec (Mikuláš, 1824-1852)
FRANĚK český účastník protinacistického odboja (František, 1912-1995)
KRYOKOMORA izolovaná skriňa, v ktorej možno vytvárať a udržiavať teploty pod - 50 stupňov Celzia, používaná na výskum účinkov nízkych teplôt na materiály, prístroje a ich súčasti
MENHIR v pôvodnom význame dlhý kameň, megalitický kultový pamätník, zvislý kamenný stĺp v niektorých častiach západnej Európy, pochádzajúci z mladšej doby kamennej, teda z čias približne 2500 rokov pred n.l.
MOTOL časť Prahy 5
OPÁLKA český vojak, nadporučík a parašutista, účastník atentátu na Heydricha (Adolf, 1915-1942)