Výsledky vyhľadávania pre 9 latinsky

ACTINIUM latinský názov chemického prvku aktínium, Ac, objavené v roku 1899
ASTATIUM latinský názov prvku astát, At, objaveného v roku 1940
CALIFORNIUM latinský názov chemického prvku kalifornium, Cf, objaveného v roku 1950
PHOSPHORUS latinský názov chemického prvku fosfor, P, obajveného v roku 1669
SCANDIUM latinský názov chemického prvku skandium, Sc, objaveného v roku 1879
TRANOVSKÝ slovenský evanjelický farár, spisovateľ a tvorca českých a latinských duchovných piesní a modlitieb, významný predstaviteľ slovenskej barokovej literatúry, tiež Tranoscius (Juraj, 1592-1637)
TRNOSCIUS slovenský evanjelický farár a tvorca českých a latinských duchovných piesní a modlitieb, významný predstaviteľ slovenskej barokovej literatúry, tiež Tranovsky (Juraj, 1592-1637)