Výsledky vyhľadávania pre A aj po madarsky

ABAFI-AIGNER maďarský spisovateľ, nakladateľ, knihkupec, historik a entomológ–lepidopterológ nemeckého pôvodu (Lajos, 1840-1909)
ADAT údaj, po maďarsky
AKAD nájsť, po maďarsky
BÁTORIOVÁ Čachtická pani, uhorská grófka, pokladaná za najznámejšiu masovú vrahyňu v slovenských a maďarských dejinách (Alžbeta, asi 1560-1614)
ÉS i, aj po maďarsky
GEREBEN maďarský/švajčiarsky šachista židovského pôvodu (Ernő, 1907-1988)
KOSSUTH maďarský právnik, politik, bojovník za nezávislosť Uhorska od Rakúska, vodca maďarskej revolúcie (Lajos, 1802-1894)
SZARKA maďarský historik, pochádzajúci z Galanty (László, *1953)
TALÁL nájsť, nájde, po maďarsky