Výsledky vyhľadávania pre A etylén

ALKÍN uhľovodík s trojitou väzbou, acetylén (chem.)
ALKÍNY acetylény (chem.)
ALKÝN acetylén
ALYLÉN acetylénový uhľovodík, metylacetylén, propín
APUK terpolymér etylénu, propylénu a nenásyteného uhľovodíka
AUTOGÉN zariadenie na rezanie a zváranie kyslíkovo-acetylénovým plameňom
ETÍN nenasýtený uhľovodík s trojitou väzbou, druh uhľovodíka, acetylén
HEROÍN ópiový alkaloid, diacetylénový morfín, droga
KARBID VÁPNIKA pôsobením vody sa z neho získava acetylén
KARBIDVÁPNIKA pôsobením vody sa z neho získava acetylén