Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre A na druhú

AGONISTICKĚ SPRÁVANIE správanie sa živočíchov rovnakého druhu v krízových alebo konfliktných situáciách
ALELOPATIA nepriaznivé pôsobenie jednej rastliny na druhú produktmi látkovej výmeny
ALOGAMIA opelenie kvetu peľom z iného kvetu rovnakej alebo inej rastliny toho istého druhu, cudzoopelenie (bot.)
AREÁL zemepisná oblasť, súvislá plocha pozemkov s určitým účelovým charakterom, vymedzená časť územia s komplexom stavieb tvoriacich celok, napríklad športový areál, oblasť výskytu určitého druhu živočíchov alebo rastlín
BALANSOVAŤ udržiavať rovnováhu, prenášať váhu z jednej strany na druhú, kývať sa, vrávorať
BATÉRIA veľký počet vecí rovnakého druhu (hovor.)
CENTI predpona slov 10 na mínus druhú (-2)
DISJUNKCIA spojenie navzájom sa vylučujúcich, ale tomu istému druhu prislúchajúcich pojmov (log.)
EKOTYP skupina jedincov určitého druhu, jedince určitého druhu
EMIGRÁCIA nútené alebo dobrovoľné vysťahovanie z vlasti, vysťahovalectvo, vyhnanstvo, emigranti ako celok, v ekologickom zmysle vysťahovanie živočíchov určitého druhu z priestoru populácie