Výsledky vyhľadávania pre A sice

ANTIČASTICA objekt existujúci ku každej elementárnej častici, síce s rovnakou hmotnosťou, ale opačným nábojom
BAČKOVÍK slovenská obec v okrese Košice-okolie
BALÚN operný spevák, barytón, Divadlo Košice (František, *1948)
BAŠKA slovenská obec v okrese Košice - okolie
BELŽA slovenská obec v okrese Košice
BENIAKOVCE slovenská obec v okrese Košice
BIDOVCE slovenská obec v okrese Košice
BLAŽICE slovenská obec v okrese Košice - okolie
BOČIAR slovenská obec v okrese Košice - okolie
BOHDANOVCE slovenská obec v okrese Košice - okolie