Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre ACS

ABDÉROS syn boha Herma, druh najväčšieho hrdinu gréckych báji Hérakla
ADÍCIA chemický pochod, pri ktorom sa spojením dvoch alebo viacerých molekúl vytvárajú väčšie celky, súhrn, súčet, zlučovanie
AGLOMERÁCIA územnosprávny celok s väčším počtom obyvateľov, obvod veľkomestského typu
ACHILLEUS syn fthíjskeho kráľa Pélea a morskej bohyne Thetidy, najväčší achájsky hrdina v trójskej vojne
AKO-TAK nejako, zhruba, zväčša, tak-tak
AKROMEGÁLIA chorobné zväčšenie okrajových častí tela spôsobené poruchou činnosti hypofýzy
AKTÍVNY výkonný, činný, činorodý, vykazujúci väčšie príjmy ako výdavky
AKUMULÁCIA hromadenie, zväčšovanie, napr. majetku, použitie časti národného dôchodku na rozšírenie reprodukcie
AKVALUNG potápačský dýchací prístroj na stlačený vzduch
AKVINSKÝ taliansky filozof a teológ, prvý zo scholastických cirkevných učiteľov, princeps philosophorum (knieža filozofov), najväčší predstaviteľ katolíckej filozofie, žiak Alberta Veľkého (Tomáš, 1225/1226-1274)