Výsledky vyhľadávania pre AKORD

AKORDANT robotník pracujúci v akorde
AKORDEONISTA harmonikár hráč na akordeóne
AKORDÉR zostavovateľ akordu
BĚHOUNEK český swingový akordeonista a skladateľ (Kamil, 1916-1983)
BIHÁRI slovenský rómsky spevák, klarinetista, akordeonista a klavírista pôsobiaci v Česku (Mário, *1977)
ČERT český spevák a akordeonista (Jim, *1956)
DELICIA značka akordeónov
HANZELY slovenský hudobný skladateľ a akordeonista (Peter, 1945/1946)
HARMÓNIA súlad, zhoda, dokonalý poriadok, súhrn vzťahov medzi tónmi, súzvuk, náuka o význame a použití akordov, vzájomné zvukové prispôsobenie, pripodobnenie samohlások
HARMONIZÁCIA doplnenie melódie o akordický doprovod, zladenie, uvedenie do súladu