Výsledky vyhľadávania pre ALBA

ADE albánske mesto
AKVAREL maľba vodovými farbami, obraz namaľovaný takýmito farbami
AL kód Albánska, Albánsko (kód)
AL MPZ vozidiel Albánska, Albánsko (MPZ)
AL SECCO maľba na suchej omietke steny
ALB Albánsko (kód)
ALB železničná správa Albánska
ALBÁNEC obyvateľ Albánska
ALBÁNIE Albánsko, po česky
ALBANISTA odborník v albanistike
ALBANISTIKA výskum dejín, jazyka a kultúry albánskeho národa
ALH kód letiska Albamy
ALIA albánsky politik (Ramiz 1925-2011), prezident 1982-92
ALIA albánsky politik, bývalý prezident (Ramiz, *1925)
ALLA PRIMA priama maľba na podklad bez podmalieb
ALLAPRIMA priama maľba na podklad bez podmalieb
ALSECCO maľba na suchej omietke steny
ALTAMIRA jaskyňa v Španielsku, španielska jaskyňa s maľbami paleolitického človeka
ARAP albánske sídlo
ARAPI albánsky futbalista (Renato, *1986)
ARN mesto v Albánsku
ARNAUT Albánec (zastar.)
ARRAS albánske sídlo
ATA Albanian Telegraphic Agency
ATA Albánska tlačová agentúra