Výsledky vyhľadávania pre ASEJ

AD LIBITUM podľa vašej vôle, ako sa vám páči, ľubovoľne (hud.)
ADLIBITUM podľa vašej vôle
AKTINOMETRIA náuka skúmajúca slnečné žiarenie dopadajúce na hornú hranicu atmosféry Zeme, jeho zmeny, zemské a atmosferické žiarenie a tepelnú bilanciu našej planéty
GALAKTICKÝ týkajúci sa Mliečnej dráhy alebo našej Galaxie
GALAXIA Mliečna dráha našej slnečnej sústavy, gravitačne viazaná hviezdna sústava stoviek miliárd hviezd
GALAXIE hviezdne sústavy podobné našej Mliečnej dráhe v priestore mimo našej slnečnej sústavy
GEODIT skutočný tvar našej Zeme
JUPITER piata planéta našej slnečnej sústavy
JUPITER planéta našej slnečnej sústavy, jedna z našich planét
KČS skr. našej bývalej meny