Výsledky vyhľadávania pre AUREL

AUGUSTÍN kresťanský teológ, filozof a mystik, cirkevný otec, predstaviteľ latinskej patristiky (Aurelius Augustinus, 354-430)
AURÉL maďarské mužské meno (Aurel)
AURELA Aurélia (dom.)
AURELA meno Aurélie
AURELI poľské mužské meno (Aurel)
AURELIA anglické ženské meno (Aurélia)
AURELIAN anglické mužské meno (Aurel)
AURELIÁN české mužské meno (Aurel)
AURÉLIÁN maďarské mužské meno (Aurel)
AURÉLIE české ženské meno (Aurélia)