Výsledky vyhľadávania pre AVEM

PARADOX protirečenie, protizmyslové tvrdenie, také, čo odporuje zdravému rozumu, nepravdepodobnosť
PŠOCHA nadávka špinavému protivnému človeku