Výsledky vyhľadávania pre AVOD

ADIKIA bezprávie, sestra bohyne spravodlivosti Diky
ADLER bývalý nemecký strojárenský závod
AFINÉRIA závod na čistenie ušľachtilých kovov od prímesí
AGENTÚRA tlačová, spravodajská kancelária
AHET bohyňa Mehetverety, egyptská bohyňa pravodstva (Mehetveret)
ALBANO vyznačenie veslárskych závodných tratí bójami
AMP spravodajská agentúra Mauretánie
ANA rakúska spravodajská agentúra
ARZENÁL zbrojný závod alebo sklad, výzbroj, zásoba bojových prostriedkov, prístavná konštrukcia na opravu a stavbu vojnových lodí
ATP tlačová agentúra Čadu, čadská spravodajská agentúra