Výsledky vyhľadávania pre Adresa skratka

ADR adresát (skr.)
ADR adresný, adresa (skr.)