Výsledky vyhľadávania pre Advokat

ADVOKÁCIA činnosť advokáta
ADVOKÁCIA vykonávaná činnosť advokáta
ADVOKÁTSKY týkajúci sa advokáta a jeho činnosti
AK advokátska kancelária (skr.)
BAXA český advokát a politik (Karel, 1863-1938)
BAZOVSKÝ slovenský advokát poslanec Revolučného Národného zhromaždenia do 21. januára 1919 neskôr predseda Matice slovenskej v Lučenci (Ľudovít 1872-1958)
BAZOVSKÝ slovenský právnik (advokát) a politik (Ľudovít, 1872-1958)
BELLUŠ slovenský advokát a politik (Samuel, 1916-1998)
BOTTO slovenský pedagóg, advokát, historik, publicista, prekladateľ a kultúrny činiteľ (Július, 1848-1926)
ČAPLOVIČ slovenský evanjelický advokát publicista etnograf (Ján 1780-1847)