Výsledky vyhľadávania pre Africký veľ

BAOBAB veľký košatý africký strom, dlhoveký strom
LIMPOPO africký veľtok
MARIMBA veľký africký xylofón
NÍL africký veľtok, veľtok v ZAR, egyptský veľtok
ORANJE africký veľtok, veľtok Južnej Afriky (Orange)
SKARABEUS veľký cudzokrajný africký chrobák
SLON veľký africký cicavec
SLON veľký africký cicavec, chobotnaté zviera
VOLTA africký veľtok (1900 km)
ZAMBEZI africký veľtok