Výsledky vyhľadávania pre Akč

AAB Antifašistická Akcia Bratislava (skr.)
ABSTINENCIA neúčasť na spoločenských akciách
ABSTINENCIA zdržanlivosť od pôžitkov, napr. alkoholu, neúčasť na spoločenských akciách
ABSTINENČNÝ syndróm fyziologické reakcie organizmu a psychický stres po prerušení fajčenia, konzumácie alkoholu alebo drog
ABSTINENČNÝ SYNDRÓM fyziologické reakcie organizmu a psychický stres po prerušení fajčenia, konzumácie alkoholu alebo drog
ABSTINENČNÝ SYNDRÓM reakcie organizmu na prerušenie závislosti
ABSTRAKTNOSŤ abstrakcia
ABSTRAKTNÝ získaný abstrakciou, myšlienkový, pojmový, pomyseľný, odťažitý, obecný, neskutočný, neživotný, nerealistický
ACETÁL zlúčenina vytvorená reakciou aldehydu a alkoholu
ACIDOFÓBIA vlastnosť rastlín vyžadujúcich pôdu s prítomnosťou alkalickej reakcie