Výsledky vyhľadávania pre Aktín

AC aktínium (chemická značka)
AC aktínium (zn.)
AC značka aktínia
ACTINIUM latinský názov chemického prvku aktínium, Ac, objavené v roku 1899
AKTIN aktín, po česky
AKTINOID jeden z rádioaktívnych prvkov nasledujúcich v periodickej sústave prvkov za aktínom
AKTINOID rádioaktívny prvok zo skupiny začínajúcej aktíniom
AKTINOMYKÓZA chrastavosť rastlín, najmä zemiakov, zápal väziva, infekčné ochorenie zvierat prenosné na človeka a spôsobené aktinomycetami
AN aktinón (zn.)
EMANÁCIA radón, rádioaktívny plyn vznikajúci pri rozpade aktínia, rádia a thoria, vyžarovanie, výron, vyvieranie