Výsledky vyhľadávania pre Al emin

ABLÁCIA odnos sypkých zemín vetrom, povrchové roztápanie snehu alebo ľadovca, chirurgický zákrok na povrchu tela, patologické odlúpnutie sietnice
AL AMIN jedna z prezývok Mohameda , Al emin
ANDERSON anglická lekárka a feministka, prvá žena, ktorá získala lekárske vzdelanie vo Veľkej Británii (Elizabeth Garrett, 1836-1917)
BAGER rýpadlo, stroj na premiestńovanie zeminy, vo volejbale úder do lopty oboma rukami tesne nad zemou, štrkovisko, miesto na kúpanie vytvorené bagrovaním
DAVISOVÁ americká radikálna aktivistka a feministka (Angela, *1944)
GREEROVÁ austrálska akademička, spisovateľka a hlásateľka, ktorá sa všeobecne považuje za jeden z najvýznamnejších feministických hlasov 20. storočia (Germaine, *1939)
KONSOLIDÁCIA upevnenie, ustálenie, zaistenie, zmenšovanie objemu zemín vplyvom pôsobenia zvýšeného tlaku, v medicíne skostnatenie zlomeniny kosti
KOTVA oceľový prvok s funkciou ťahadla, prenášajúci ťahovú kotviacu silu do zeminy alebo do skaly (staveb.)
KRISTEVOVÁ francúzska filozofka, literárna kritička, psychoanalytička, feministka a spisovateľka bulharského pôvodu (Julia, *1941)
PELOIDY slatinné a rašelinové zeminy na zábalové bahno