Výsledky vyhľadávania pre Albert Albert

ADALBERTO španielske mužské meno (Adalbert)
AKVINSKÝ taliansky filozof a teológ, prvý zo scholastických cirkevných učiteľov, princeps philosophorum (knieža filozofov), najväčší predstaviteľ katolíckej filozofie, žiak Alberta Veľkého (Tomáš, 1225/1226-1274)
ALBERTE francúzske ženské meno (Alberta)
ALBERTINA české ženské meno (Albertína)
ALBERTINE nemecké ženské meno (Albertína)
ALBERTIT tvrdý bitúmen čiernej farby, `Albertovo uhlie`
ALBERTKO meno Alberta
ALBERTO talianske mužské meno (Albert)
ALBERTÝNA české ženské meno (Albertína)
ALBERTYNA poľské ženské meno (Albertína)