Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Ale a sak

ABER ale, avšak, lenže, no, po nemecky
ÁM však, ale, po maďarsky
ANUP egyptský boh mŕtvych, egyptský boh pohrebísk v podobe psa alebo šakala, pohrebník
BOŽIE MUKY drobné sakrálne objekty vo forme dreveného alebo murovaného stĺpa s nikou/skrinkou pre sošku
GLAZUNOV ruský skladateľ a hudobný pedagóg, žiak Korsakova (Alexander, 1865-1936)
INFILTRÁCIA preniknutie, presiaknutie, vsakovanie zrážkovej alebo povrchovej vody do horniny, ukladanie cudzích látok alebo teliesok v tkanive, preniknutie príslušníka polície do zločineckej organizácie
KONZORCIUM spoločenstvo na jednorazovú realizáciu určitej obchodnej alebo finančnej transakcie, správny orgán účelovej organizácie
NO ale, avšak, odporovacia spojka
PALIATÍVUM liek alebo prostriedok zmierňujúci bolesť, ktorý však neodstraňuje jej príčinu