Výsledky vyhľadávania pre Aleria

ALALIA mesto na Korzike (Aleria) (hist.)
ARTME online galéria
BYSTRICKÝ slovenský historik (Valerián, *1936)
EMPORA tribúna, galéria (archit.)
GALÉRKA menšia galéria, ozdobná polička, kriminálne podsvetie
GALLERY galéria, po anglicky
JIRSÍK český biskup (Jan Valerián, 1798-1883)
NARD druh rastliny, valeriána, juhoázijská rastlina
NG Národná galéria (skr.)
ODOLEN valeriána lekárska (nár.)