Výsledky vyhľadávania pre Alkalicka hlbinna vyvre lina

IJOLIT alkalická hlbinná hornina (vyvrelina)